YRITYS

Tornion KaMa-Palvelut on perheyritys. Karin jalanjäljissä kulkee pojat Jani ja Aki sekä tytär Tiia.

Lokakuussa 1998 Kari Marttila perusti toiminimen. Toiminta aloitettiin tekemällä töitä omalla traktorilla lumen aurauksina sekä muina traktoritöinä. Samaan aikaan oma valmisteiset peräkärryt valmistuivat omassa autotallissa, kotona Pirkkiössä. Lisäksi hankittiin ensimmäinen hiekkapuhalluskalusto. 

2000
luvulla

Puuluodosta vuokrattiin toimitilat teollisuushallista, jossa suoritettiin hallimaalauksia ja hiekkapuhallusta. 

1.2.
2002

Tmi Kari Marttilasta muutettiin kommandiittiyhtiö ja näin nimi vaihtui Tornion KaMa-Palvelut Ky:ksi. 

1.2.
2012

Tornion KaMa-Palvelut muuttui osakeyhtiöksi.

Sep
2018

Tornion KaMa-Palvelut juhlii 20-vuotista taivaltaan.
 

LAATU

Meille on erittäin tärkeää panostaa laatuun. Yrityksen toimintaperiaatteena on jatkuva kehittäminen sekä parantaminen.

Tornion KaMa-Palvelut Oy:n toiminnan perustana ovat tyytyväiset asiakkaat sekä luotettava yhteistyö asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa.

Jotta yrityksen toiminta olisi joustavaa ja luotettavaa, tulee henkilökunnalla olla korkea ammattitaito.

Yrityksen jatkuvuuden ja kehityksen turvaamiseksi, tulee toiminta olla kannattavaa ja tämä edellyttää systemaattista tuloksen analysointia.

Yritys pitää erittäin tärkeänä jatkuvaa parantamista ja kehittämistä.

Toiminta perustuu voimassa olevien lakien, sopimusten ja ohjeiden noudattamiseen.

Sillankaiteiden valmistukselle
CE-merkintä EN 1317-5

Teräsrakenteiden valmistukselle
CE-merkintä EN 1090-1

ISO 9001 laatujärjestelmä

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä soveltuvin osin

Asbestityöluvat

TRY palosuojamaalauspätevyydet

RALA- pätevyys

TURVALLISUUS

Meille työntekijöiden avaintekijöitä on koulutus, motivoituneisuus, ongelman ratkaisukyky, turvallisuusasenne ja sitoutuminen töihinsä.
Palvelun tuottajana Tornion KaMa-Palvelut tavoittelee turvallisen toiminnan parantamista ja varmentamista kaikissa toimialoissa, jota yritys harjoittaa.
Koska palvelujen tuottaminen tulee olla mahdollisimman turvallista ja riskitöntä halutaan panostaa turvalliseen toimintaan yhä enemmän.

Jotta turvallisuus voidaan taata, on laadittu turvallisuussuunnitelma, jota toteutetaan kaikissa yrityksen toiminnoissa ja työmaissa.
Turvallisuuden tärkeys on koko yrityksen toiminnan laatuun sekä työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava asia.
Turvallisuus suunnitelman tavoitteena on tuottaa yritykselle mahdollisimman suuri hyöty