YTBEHANDLING

HAGELBLÄSTRING OCH PULVERLACKERING

Vi utför även det mest krävande ytbehandlingsarbeten, t.o.m. i miljöklasser C5-I och C5-M. Det gör vi i våran anläggning i Torneå eller på plats hos kunden. Vi sandblästrar och våtlackerar, samt hagelblästrar  och pulverlackerar.

Företagets ytbehandlingssanläggning och ugn hör till en av landets största med en sammanlagd yta av 1100 m². Det innebär, att vi kan ytbehandla stora detaljer.

Våra mobila utrustning omfattar bl.a.:2 st. Renault Midlum 280.18 Heavy last bilar.
Bilar är utrustad med AtlasCopco och Kaeser kompressorer.

Blästringskapasitet är 11.1 m³/min och utrustning innehåller 5 stycken av högtryckssprutar.

Vi blästrar och lackerar allt från tunga stålkonstruktioner, som ska klara industrins tuffaste miljöer, till lastbilsramar, betongbyttor, byggnadselementer och -fasader, räcken, broar och brokomponenter, etc. Rostskyddsmålning är vår specialitet. Vi lackerar också för privat kunder.

Vi utför även brandskyddsmålningar som är godkända av den finska stålkonstruktionsföreningen TRY.

HAGELBLÄSTRING OCH PULVERLACKERING

Vi vill vara branchens föregångare och uppfylla krav och förväntningar som kunden har på oss.
 
Vår nya hagelblästrings- och pulverlackeringsanläggning invigdes i April 2018. Anläggning är utrustad med den  modernaste ytbehandlingssystem och utrustning.  Ytterligare till våra sandblästrings- och våtlackeringstjänster kan vi nu erbjuda:
Hagelblästring för detaljer i storleken 15 x 5 x 5 meter
Pulverlackering för detaljer  i storleken 8 x 2,4 x 2,4 meter

Med sandblästring och våtlackering vi kan ytbehandla konstruktioner i storleken 35 x 6 x 6 meter.

BRANDSKYDDSBELÄGGNINGAR

En av våra specialitet är brandskyddsbeläggningar, som är godkända av finska stålkonstruktionsföreningen TRY.

Enligt byggnadsordning och byggregler kan brandskyddsbeläggning föreskrivas för stålkonstruktion.

Denna beprövade metoden skyddar metallkonstruktioner och är estetisk. Bärande stålkonstruktioner måste tåla uppvärmning för föreskriven minimum tid. Stål förlorar mekanisk hålfasthet när det utsättas för stark värme oavsett stålkvalitet. Brandskyddsbeläggning forhindrar förändringar i mekaniska egenskaper i stål vid brand och därmed ökar trygghet.