FÖRETAGET

Företaget grundades 1998 av Kari Marttila. Verksamheten börjades först med tillverkning av släp i familjens garage. Samtidigt skaffades det första sandblästringsutrustning. Verksamheten börjades som en handelsbolag.

På 2000-talet hyrdes större lokaler i Puuluoto, där man först började sandblästring och industrilackering. Från början av 2010-talet har företaget haft sitt säte i Kromilaakso industriomrode, ca. 3 km söder om Torneå. Foretagsform ändrades till aktiebolag i 2012.

Tornion KaMa-Palvelut Oy är ett familjeföretag. Familjens barn, Jani, Aki och Tiia är aktiva i firman. Företaget har nuförtiden ca. 35 anställda och sammanlagd hall- och kontorsyta är ca. 2500 m².

I October 2018 firade företagat sitt 20-års historia.

KVALITET

Vi arbetar ständigt att utveckla verksamheten och kvalitet.  Målsätningen skall vara att göra rätt från början och  kvalitetsarbetet genom ständiga förbättringar skall se till att kvaliteten på allt utfört arbete motsvarar kundens krav och behov.

Kvalitetspolicyn innebär att:

Nöjda kunder är grunden för vår verksamhet. Vi skall bygga vår verksamhet kring långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder och leverantörer.

Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften för att kunna uppfylla kundens krav och kunder skall känna förtroende för oss.

Vår verksamhet skall vara lönsamt och ekonomiskt rimligt. Vid ledningens genomgångar skall kvalitetspolicyn lämplighet granskas och utvärderas.

I vår kvalitetsarbetet vi skall genom ständiga förbattringar öka lönsmheten för organisationen och kunderna.

Vi ska uppfylla de författningskrav, myndigheternas lagar och förordningar, som berör vår verksamhet.

Vår ledningssystem för kvalitet och miljö är cerfierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Vi tillverkar CE-märkta broräcken enligt EN 1317-5

Vi tillverkar CE-märkta stålsammansätningar enligt EN 1090-1

Vi är godkända för brandskyddsbeläggningar av finska stålkonstruktionsföreningen TRY

Vi håller tillstånd för asbestarbeten

ARBETSMILJÖ

Vi ställer höga krav på personalens utbildning, motivering och förmåga för problemlösning.

Vi ska hela tiden öka kompetensen, attityd och engagemanget hos våra anställda. Vi strävar efter att ytterligare förbätra arbetsmiljön och säkerhet på alla våra verksamhetsområden.

Alla våra personal ska följa utarbetade säkerhetsplan i allt verksamhet på atrbetsplatser. Förbätrad säkerhet påverkar företagets arbetsmiljöns kvalitet och personalens välbefinnande.