Pintakäsittely

PINTAKÄSITTELYTYÖT

Tuotantotiloissamme käsittelemme sekä suuria että pieniä teräsrakenteita nopeasti, laadusta tinkimättä.

Palveluitamme ovat mm.

-hiekkapuhallus

-teräsraepuhallus

-märkämaalaus

-jauhemaalaus

– korroosio-ongelmien nopea korjaus

Pystymme hiekkapuhaltamaan sekä maalaamaan hallissa 28m x 6m kokoisia rakenteita. 

Käytössämme on myös liikkuva hiekkapuhallus- ja maalauskalusto, joilla voimme suorittaa työt asiakkaan kohteessa.

Myös palosuojamaalaukset – TRY:n pätevyydellä.

JAUHEMAALAAMO- JA TERÄSRAEPUHALTAMO

Haluamme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin, sekä olla yksi edelläkävijöistä alueellamme. 

Maalaamomme on avattu huhtikuussa 2018, ajanmukaisilla  pintakäsittelyjärjestelmillä. Henkilöstömme kouluttautuu säännöllisesti, jotta pysymme mukana kehityksessä.

Pystymme tarjoamaan perinteisten hiekkapuhalluksen ja märkämaalauksen lisäksi:
• Raepuhallusta (15m x 5m)
• Jauhemaalausta (8m x 2,4m x 2,4m)

 

PALOSUOJAMAALAUKSET

Erityisosaamisena tarjoamme asiakkaillemme palosuojamaalaukset, joihin meille on myönnetty TRY:n palosuojamaalauksen pätevyys. Rakennusmääräysten perusteella voidaan teräsrakenteille määrätä palosuojamaalaus.

Palosuojamaalaus on hyväksi havaittu menetelmä teräsrakenteiden suojaukseen. 

Menetelmän etuina ovat sen esteettisyys, ja suojausmahdollisuus jo esivalmisteluvaiheessa. Kantavien teräsrakenteiden tulee kestää kuumuutta ja liekkejä niille asetettu vähimmäisaika. 

Tulelle ja kuumuudelle altistuessaan teräs menettää mekaanista lujuuttaan riippumatta käytetyn teräksen laadusta. Palosuojamaalauksella pyritään estämään teräksen mekaanista muuttumista tulipalo tilanteissa, näin ollen taata turvallisuus palotilanteissa. Palosuojamaalaus pidentää teräksen lämpötilan nousuaikaa. 

Käytämme palosuojamaaleja sen vaatimalla maalausjärjestelmällä, ja rakenteisiin sopivilla tuotteilla.