Shadow
Slider

Erityisosaamisena tarjoamme asiakkaillemme palosuojamaalaukset, joihin meille on myönnetty TRY:n palosuojamaalauksen pätevyys. 

Rakennusmääräysten perusteella voidaan teräsrakenteille määrätä palosuojamaalaus. 

Palosuojamaalaus on hyväksi havaittu menetelmä teräsrakenteiden suojaukseen. 

Menetelmän etuina ovat sen esteettisyys, ja suojausmahdollisuus jo esivalmisteluvaiheessa. Kantavien teräsrakenteiden tulee kestää kuumuutta ja liekkejä niille asetettu vähimmäisaika. 

Tulelle ja kuumuudelle altistuessaan teräs menettää mekaanista lujuuttaan riippumatta käytetyn teräksen laadusta. Palosuojamaalauksella pyritään estämään teräksen mekaanista muuttumista
tulipalo tilanteissa, näin ollen taata turvallisuus palotilanteissa.
Palosuojamaalaus pidentää teräksen lämpötilan nousuaikaa. 

Käytämme palosuojamaaleja sen vaatimalla maalausjärjestelmällä, ja rakenteisiin sopivilla tuotteilla.