Shadow
Slider

Tornion KaMa-Palvelut Oy tekee yhteistyötä päivittäisen kunnossapidon, mekaanisten töiden sekä erilaisten muiden tehtävien osalta eri tehtaiden, ja alojen yritysten kanssa. 

Meille työntekijöiden avaintekijöitä on koulutus, motivoituneisuus, ongelman ratkaisukyky, turvallisuusasenne ja sitoutuminen töihinsä.

Palvelun tuottajana Tornion KaMa-Palvelut tavoittelee turvallisen toiminnan parantamista ja varmentamista kaikissa toimialoissa, jota yritys harjoittaa. Koska palvelujen tuottaminen tulee olla mahdollisimman turvallista ja riskitöntä halutaan panostaa turvalliseen toimintaan yhä enemmän. Jotta turvallisuus voidaan taata, on laadittu turvallisuussuunnitelma, jota toteutetaan kaikissa yrityksen toiminnoissa ja työmaissa. Turvallisuuden tärkeys on koko yrityksen toiminnan laatuun sekä työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttava asia.

Turvallisuus suunnitelman tavoitteena on tuottaa yritykselle mahdollisimman suuri hyöty